Vaše spokojenost
je pro nás priorita

Na základě obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) bychom Vás chtěli informovat, že údaje o Vaší společnosti evidujeme v našem informačním systému a to v max. rozsahu:

 

Název firmy
Adresa sídla společnosti, poboček nebo jiných pracovišť a jejich doručovací adresy
Všeobecné emailové adresy a emailové adresy kontaktních osob
Jména kontaktních osob, pozice a telefonní čísla
Číslo bankovního účtu (jeli poskytnuto)

 

Veškeré tyto informace uvedené v informačním systému ProFact budou výhradně použity za účelem splnění zákonných požadavků a obchodní spolupráce a nebudou předány třetím osobám bez prokazatelného předchozího souhlasu. Pokud si přejete vymazání záznamů z našeho informačního systému, kontaktuje nás prosím na emailové adrese info@centrum-teras.cz Informujte nás prosím také v případě, pokud si nepřejete zasílat obchodní sdělení.