Vaše spokojenost
je pro nás priorita

Betonová deska je pro montáž terasy nejideálnějším ze všech podkladů. Případný pohyb podloží (navážka zeminy může sedat i několik let), se u betonové desky rozloží a na terase se neprojeví tak jako to může být například u štěrku. Jelikož je montáž terasy na betonovu desku nejjednodušší variantou, odráží se to na rychlosti i ceně pokládky. Důležité je, aby nad betonovu deskou zůstal prostor pro skladbu terasy v minimální výšce 5-6cm (závisí na typu terasového prkna a podkladního hranolu). Betonová deska by měla být bez výrazných nerovností, vyspádovaná a dostatečně vyzrálá.

 

Nabízíme i stavební přípravu pod terasu (pouze Olomoucký kraj, v závislosti na vytíženosti techniky)

 

stavba.jpg

Postup montáže:

 

- pokládka a kotvení podkladních hranolů pomocí natloukacích hmoždinek do betonové desky (ideálně ve směru spádu

 

- betonové desky kvůli odtoku vody mezi hranoly, při pokládce hranolů kolmo na spád je nutno podložit hranoly

 

- podkladními gumami, aby mohla voda volně odtékat)

 

- montáž terasových prken kolmo na podladní hranoly pomocí skrytých nerezových spon a vrutů

 

- lištování okrajů terasy pomocí rohových lišt, lemovacích desek či terasových prken

 

 

 

 

 

popis_montaze.png

 

Icon projektová dokumentace (263,1 KB)

 

 

 

Na co dát pozor?

 

- středy podkladních hranolů musí být od sebe vzdáleny max. 35cm

 

- při kotvení podkladních hranolů do betonu musí být dodržena diletace mezi jednotlivými hranoly na sebe navazujícími a také mezi hranoly a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

 

- konce terasových prken musí být vždy podloženy podkladním hranolem bez ohledu na dodržení roztečí 35cm

 

-  terasová prkna musí být kotvena pomocí nerezových spon a vrutů vždy ke každému podkladnímu hranolu (max. v rozestupu  35cm a na koncích prken)

 

- při montáži terasových prken musí být dodržena diletace mezi jednolivými prkny a dále také mezi prkny a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

 

 

 

 

Řez terasou na betonové desce - terasa v úrovni okolního terénu

 

terasa.jpg

 

 

 

 

Řez terasou na betonové desce - lištování boční strany terasy

-lze použít pouze při lištování v max. výšce jednoho terasového prkna (plotové desky), nevhodné na schody

 

stavba terasy.jpg

 

 

 

 

Řez terasou na betonové desce - obkládání boční strany terasy

-lze použít  při obkládání více než jedním terasovým prknem (plotovou deskou) nad sebou a při obkládání schodů

podklad pod terasu.jpg

 

 

 

 

Řez betonovou konstrukcí schodiště obloženým terasovým prknem STYLE

-nutno lištovat rohovou lištou

- v případě obkládání bočních stěn nutno počítat s navýšením o podkladní hranol a terasové prkno

 

obkladani schodu dute prkno.jpg

 

 

 

 

 

Řez betonovou konstrukcí schodiště obloženým terasovým prknem PROFI

- v případě obkládání bočních stěn nutno počítat s navýšením o podkladní hranol a terasové prkno

obkladani schodu plne prkno.jpg

 

 

 

 

Řez kovovu konstrukcí schodiště obloženým terasovým prknem STYLE

-nutno lištovat rohovou lištou

obkladani schodu dute prkno II.jpg

 

 

 

 

Řez kovovou konstrukcí schodiště obloženým terasovým prknem PROFI

 

obkladani schodu plne prkno II.jpg

 

 

 

Montážní návod