Vaše spokojenost
je pro nás priorita

Při pokládce terasy na štěrk musí být zhutněné nejen štěrkové lože, ale i podloží pod ním. Klesající navážka zeminy, případně voda (při špatném odvodnění štěrkového lože) může v budoucnu na terase způsobit nemalé potíže. Před montáží, je důležité přichystat štěrkové lože v takové výšce, aby se na něj dala položit skladba terasy v minimální výšce 11cm (závisí na typu terasového prkna a podkladního hranolu).

 

Nabízíme i stavební přípravu pod terasu (pouze Olomoucký kraj, v závislosti na vytíženosti techniky)

loze.jpg

Postup montáže:

 

- s pomocí ztraceného bednění, nebo betonových zahradních obrubníků vybetonování lemu terasy

 

- vysypání - drcené kamenivo frakce 16-32, zhutnění

 

- dosypání 5 cm vrstvy - drcené kamenivo 4-8

 

- pokládka betonových obrubníků tlouštky min. 5cm(naležato) v pásech s rozestupem 25cm

 

- obsypání obrubníků - drcené kamenivo 4-8

 

- pokládka a kotvení podkladních hranolů pomocí natloukacích hmoždinek do obrubníků (vyrovnání pomocí tvrzených podkladních gum)

 

- montáž terasových prken kolmo na podkladní hranoly pomocí skrytých nerezových spon a vrutů

 

- lištování okrajů terasy pomocí rohových lišt, lemovacích desek či terasových prken

 

 

 

loze_popis_montaze.png

 

Icon Projektová dokumentace (377,6 KB)

 

 

Na co dát pozor?

 

- vrstva kameniva 4-8 na niž se kladou betonové obrubníky musí být min. 11cm pod plánovaným povrchem terasy

 

- betonové obrubníky musí být uloženy s rozestupy max. 25cm

 

- středy podkladních hranolů musí být od sebe vzdáleny max. 35cm

 

- při kotvení podkladních hranolů do obrubníků musí být dodržena diletace mezi jednotlivými hranoly na sebe navazujícími a také mezi hranoly a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

 

- konce terasových prken musí být vždy podloženy podkladním hranolem bez ohledu na dodržení roztečí 35cm

 

- terasová prkna musí být kotvena pomocí nerezových spon a vrutů vždy ke každému podkladnímu hranolu (max. v rozestupu 35cm a na koncích prken)

 

- při montáži terasových prken musí být dodržena diletace mezi jednolivými prkny a dále také mezi prkny a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

 

 

 

 

Řez terasou na štěrkovém loži - terasa v úrovni okolního terénu

stavba terasy.jpg

 

 

 

 

Řez terasou na štěrkovém loži - terasa zvýšená nad okolní terén s obložením svislé strany

-lze použít  při obkládání více než jedním terasovým prknem  nad sebou a při obkládání schodů 

- rohovou lištu lze použít pouze u plných terasových prken

terasa na štěrk.jpg

 

 

 

 

Řez terasou na štěrkovém loži - terasa zvýšená nad okolní terén se zalištováním svislé strany

-lze použít pouze při lištování v max. výšce jednoho terasového prkna (plotové desky), nevhodné na schody

podklad pod terasu 1.jpg

 

 

 

 

Řez terasou na štěrkovém loži - příprava pro montáž terasy 

podklad pod terasu.jpg

Před pokládkou terasy musejí být v blízkosti terasy přirpavené betonové zahradní obrubníky 100x25x5cm, které si naši montážníci již ukládájí sami. Dále musí být v blízkosti terasy přirpaveno drcené kamenivo frakce 4-8 na případné podsypání obrubníků při jejich ukládání (naležato) a také na obsypání uložených obubníků.